dat doen we op de volgende manier

Screening

…via de gevalideerde INFORMENS vragenlijsten voor medewerkers

Inzicht

…in gezondheidsgerelateerde inzetbaarheid

Advies

…zowel individuele als organisatorische adviezen met betrekking tot inzetbaarheid

Concrete acties

…middels een plan van aanpak met concrete maatregelen

Hoe het werkt 4

Meer weten?

Voor (meer) informatie neem contact op met
informens@tigra.nl of bel met 058 - 288 1443