Wat is informens?

Ga terug

Informens is:

Een online platform

Informens is een online programma dat het mogelijk maakt inzetbaarheid van medewerkers in kaart te brengen.

Middels wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten wordt op 3 aspecten de gezondheidsgerelateerde inzetbaarheid gemeten:

  1. Leefstijl en vitaliteit
  2. Werkvermogen
  3. Werkgerelateerde aspecten

Naast deze subjectieve bevindingen via online vragenlijsten kunnen de medewerkers op deze 3 aspecten getest en gemeten worden.

Dit zorgt ervoor dat de medewerker op grond van deze subjectieve en objectieve metingen een heel helder beeld krijgt van zijn huidige inzetbaarheid.

De Informens is zo opgebouwd dat een bedrijf of organisatie bedrijfsspecifieke vragen kan toevoegen aan de bestaande vragenlijsten.

Kwaliteit

Kwaliteit speelt een belangrijke rol binnen de Informens. We werken samen met verschillende onderzoeksinstellingen, zoals Saxion Hoge scholen, Blik op Werk , UMCG, KMKA en TNO.
Wij werken continu aan het verbeteren en optimaliseren van de Informens.

Een database / benchmark

Informens is de afgelopen 7 jaar gebruikt door een groot aantal medewerkers in Nederland. Daardoor is onze database groot genoeg om te werken met een eigen benchmark. Deze benchmark wordt continu geactualiseerd. Zowel de medewerker als het bedrijf kan zien hoe men ervoor staat qua inzetbaarheid in relatie tot andere medewerkers en/of bedrijven.